hongos-alucinogenos-1

Ceremonia z użyciem grzybów z rodziny Psylocybe Cubensis…

Aztekowie zwali je „Teonanácatlem” czyli „świętymi grzybami”. Grzyby przynoszące wizje podczas starożytnych ceremonii magicznych i szamańskich obrzędów uzdrawiania. Hiszpańscy zakonnicy, którzy w trakcie konkwisty zetknęli się z tymi obyczajami, traktowali je jako diabelskie rytuały. Dopiero w XX wieku zachodni badacze – antropolodzy, religioznawcy i mykolodzy – przyznali godne miejsce tej tradycji jako autentycznej ścieżce poszukiwań duchowych. Niektórzy z nich pozwolili sobie nawet na twierdzenie, że stanowi ona pozostałość po najstarszych praktykach religijnych, dzięki którym doszło do uczłowieczenia istot człekokształtnych. Rozwój wyobraźni i słowotwórstwa pod wpływem grzybów psylocybinowych skłonił wielu badaczy do uważniejszego przyjrzenia się tej tematyce, a wyizolowanie z tych grzybów substancji pycho-aktywnej czyli psylocybiny przez dr. Alberta Hofmanna przyczyniło się do wybuchu rewolucji psychodelicznej w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Uczestnicy zbierają się w kręgu. Wszyscy znajdują się w bezpiecznym i komfortowym miejscu. Ceremonii może towarzyszyć odpowiednia muzyka, bębny, świece kadzidła i inne etniczne elementy. Chętnym podawane jest również rapee lub inna medycyna wspierającą ceremonie w razie potrzeby i chęci. Ceremonia kończy się wraz z ostatnim uczestnikiem, który zakończy swój wewnętrzny proces.Całość trwa koło 4-6h.

Całość jest stosunkowo lekka dla ciała jednak zalecany jest post przynajmniej 6h przed ceremonią. Dobrze jest również poświęcić trochę czasu, przez kilka kolejnych dni przed ceremonią, na wyciszenie się i lepszy kontakt z własną podświadomością.

 

Aktualne wydarzenia znajdziesz na https://www.facebook.com/YourKatharsis/posts/