Meditation katharsis

Wewnętrzna praca z wykorzystaniem psychodelików jako narzędzi (warsztaty)

Wykorzystanie substancji pochodzących z tak zwanych “świętych grzybów” to prawdopodobnie najstarsza praktyka duchowa i medyczna, jaką zna ludzkość. Jest to bardzo głęboka podróż w głąb siebie, która może zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości. 

Chemicznie rzecz ujmując, psychodeliki (głównie z grupy tryptamin) to substancje nie uzależniające, słabo ingerujące w funkcje organizmu, jednak bardzo silnie wpływające na umysł. Fizjologicznie ich wpływ szybko mija i nie pozostawia śladów swojego działania. Na poziomie mentalnie psychologicznym jest jednym z najsilniejszych i najgłębszych doznań, jakich można doświadczyć podczas życia. Głębia i siła transformacji zaskakuje wielu badaczy, wpływa ona pozytywnie na postrzeganie świata przez osoby, które miały doświadczenia psychodeliczne. Większość osób przy kontakcie z psylocybiną doświadcza trwałego wzrostu poziomu otwartości na różne doświadczenia, nawet rok po zażyciu. Wzrasta także ich kreatywność. [1]

Należy również pamiętać, że przeżycia związane z doświadczeniami psychodelicznymi mają właściwości terapeutyczne. Jako takie nie zawsze są przyjemne. Czasem wręcz doświadczyć można wzmocnionych lęków i negatywnych emocji w olbrzymim nasileniu. Doświadczenie takie zwane potocznie bad trip (zła podróż) ma jednak duży potencjał oczyszczający i terapeutyczny. W pracy z traumami są wręcz oczekiwane. Mogą jednak stanowić zagrożenie jeżeli przepracowywane są na własną rękę przez nieprzygotowaną na nie osobę.

Bardzo często badani deklarują również przeżywanie doświadczeń mistycznych, które wpłynęły na nich pozytywnie. Dla większości osób przyjęcie psychodelików to jedno z najbardziej znaczących i ważnych momentów w życiu. Wiele osób oceniało je jako równie ważne i transformujące jak na przykład pierwsza miłość lub narodziny pierwszego dziecka. Psychodeliki nie uzależniają fizycznie ani nie mają potencjału uzależniającego psychicznie. Wręcz przeciwnie, badania wskazują, że mają wielki potencjał w leczeniu różnych nałogów. [2] 

Działanie psychodelików jest ciężkie do opisania, wręcz niemożliwe przy ich pełnej mocy. To tak jak próba wytłumaczenia osobie niewidomej od dzieciństwa tego, czym są kolory i jak piękne dzieła sztuki za ich pomocą można stworzyć. Wiele mówi geneza słowa “psychodeliki”, którą możemy podzielić na dwa człony (z greckiego) psyche – umysł, dusza, oraz delos – ujawnić, objawić. Doświadczenie jest unikalne w skali wszystkiego, co znamy. Potencjał wpływu na nasze postrzeganie i rozumienie rzeczywistości ujawniają najnowsze badania, wskazując na to, że doświadczenie to aktywizuje nasz umysł, w niebywałej skali.[3] Jego potencjał zostaje zwiększony wielokrotnie, dzięki czemu substancje te stają się jedynym w swoim rodzaju narzędziami do pracy nad sobą oraz w terapiach.

Pamiętaj, psychodeliki mogą być jedynie narzędziami służącymi do celów medycznych lub pracy z umysłem. W rozwoju duchowym, osobistym w psychologii mogą być przydatne tak samo, jak teleskop dla astronoma oraz jak mikroskop dla biologa. To jednak tylko narzędzia, które, aby przyniosły pożytek zamiast szkody, muszą być rozsądnie użytkowane. Zaawansowane narzędzia wymagają pewnych umiejętności oraz techników, którzy pomogą je obsłużyć. Olbrzymia ich moc daje zarówno nieopisane możliwości, jak i niesie ze sobą różne niebezpieczeństwa. Nigdy samemu nie sięgaj po żadne środki, tak samo, jak nie wsiadasz za stery Boeinga (wykorzystywanie tak zaawansowanej technologii w celach rozrywkowych jest bardzo niewskazane). Pamiętaj, że ryzyko i niebezpieczeństwa związane z zażywaniem nawet najsłabszych środków psychodelicznych istnieją, nawet gdy podawane są przez specjalistów i lekarzy. Każdy lek może być potencjalnie niebezpieczny i może szkodzić zdrowiu i życiu. Zawsze jesteś w pełni odpowiedzialny za swoje wybory!

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej lub umówić się na spotkanie, zapraszamy do kontaktu. Kontakt

 

Strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich i ma charakter edukacyjny. Pamiętaj, że na ternie Polski, posiadanie wielu różnych środków psychodelicznych takich jak (psylocybina – „święte grzyby”, DMT – „Ayahuaska”, LSD itp.) jest nielegalne. Są również substancje psychodeliczne, których prawo nie zabrania posiadać (nie podajemy ich nazw dla bezpieczeństwa osób, które mogłyby pochopnie ich użyć bez wiedzy i przygotowania). Samo spożywanie i bycie pod wpływem środków psychodelicznych nie jest regulowane przez prawo (nie licząc sytuacji takich jak przykładowo udział w ruchu ulicznym i podobne). Nie mniej przestrzegamy przed kontaktem, spożywaniem jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Każda terapia czy lekarstwo niesie z sobą ryzyko i zagrożenia. W związku z brakiem skutecznej polityki narkotykowej państwa dużym niebezpieczeństwem jest również pozyskiwanie lekarstw z niepewnego źródła. Zawsze działaj świadomie!    

Przypisy:

  1. Badania naukowe: http://csp.org/psilocybin/Psilocybin-Openness2011.pdf
  2. Badania naukowe: http://jop.sagepub.com/content/28/11/983  (pamiętaj, że wszystko może psychicznie uzależnić nawet jeżeli nie ma do tego tendencji)
  3. Badania: http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/11/101/20140873.abstract

 

Badania dotyczące psylocybiny jako przykład szerokiego spektrum działania psychodelików i ich potencjału:

 

RR Griffiths, WA Richards, U McCann, R Jesse. 2006. „Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance.” Psychopharmacology (Berl). 187(3), 268-83, commentaries 284-292.

 

RR Griffiths, WA Richards, MW Johnson, UD McCann, R Jesse. 2008. „Mystical-type experiences occasioned by psilocybin mediate the attribution of personal meaning and spiritual significance 14 months later.” Journal of Psychopharmacology, 22(6), 621-632.

 

MW Johnson, WA Richards, RR Griffiths. 2008. „Human hallucinogen research: guidelines for safety.” Journal of Psychopharmacology, 01 July.

 

Scientific American articles on contemporary hallucinogen studies, December 2010 RR Griffiths and CS Grob, „Hallucinogens as Medicine”  Maria Estevez, „High Light: When a Psilocybin Study Leads to Spiritual Realization”

 

RR Griffiths, MW Johnson, U McCann, WA Richards, BD Richards, and R Jesse. 2011. „Psilocybin occasioned mystical-type experiences: immediate and persisting dose-related effects.” Psychopharmacology, 15 June.

 

KA MacLean, MW Johnson, and RR Griffiths. 2011. „Mystical experiences occasioned by the hallucinogen psilocybin lead to increases in the personality domain of openness.” Journal of Psychopharmacology, 29 Sept.

 

KA MacLean, MW Johnson, M-MS Leoutsakos, and RR Griffiths. 2012. „Factor Analysis of the Mystical Experience: A Study of Experiences Occasioned by the Hallucinogen Psilocybin.” Journal for the Scientific Study of Religion, 51(4):721-737.

 

MW Johnson, A Garcia-Romeu, MP Cosimano, and RR Griffiths. 2014. „Pilot study of the 5-HT2AR agonist psilocybin in the treatment of tobacco addiction.” Journal of Psychopharmacology, 16 Oct.

 

Polecane źródła dotyczące pracy i terapii z użyciem substancji psychodelicznych:

 

Stanislav Grof: Obszary nieświadomości: raport z badań nad LSD. Andrzej Szyjewski (tłum.). Kraków: Wydawnictwo A, 2000, seria: Jeden Świat. ISBN 83-912388-4-9.

 

Stanislav Grof: Poza mózg: narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii. Ilona Szewczyk (tłum.). Kraków: Wydawnictwo A, cop. 1999, seria: Jeden Świat. ISBN 83-905347-9-7. (wydanie drugie: 2010 r., ISBN 978-83-89978-30-1)

 

Stanislav Grof: Przygoda odkrywania samego siebie: wymiary świadomości: nowe perspektywy w psychoterapii. Krzysztof Azarewicz (tłum.). Gdynia: Uraeus, cop. 2000, seria: Anthropos. ISBN 83-85732-84-5.

 

Stanislav Grof: Najdalsza podróż. Misterium i świadomość śmierci. Maciej Lorenc (tłum.), Dariusz Misiuna (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Okultura, 2010, seria: Transwizje.ISBN 978-83-88922-26-8.

 

Stanislav Grof: Kiedy niemożliwe staje się możliwe. Maciej Lorenc (tłum.), Dariusz Misiuna (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Okultura, 2010. ISBN 978-83-88922-27-5.

 

Stanislav Grof: Kosmiczna gra. Maciej Lorenc (tłum.), Dariusz Misiuna (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Okultura, 2014, seria: Transwizje. ISBN 978-83-88922-43-5.